19.8.10

CANGKRIMAN

Cangkriman yaiku unen unen kang kudu dibatang utawa di dibedhek. mulane ugo sok diarani batangan utawa bedhekan

Cangkriman kang awujud tembung wancahan
tuladha:
Pakboletus : tipak kebo ono lelene satus
Segara mbeldhes : sego pera sambel pedhes

Cangkriman ngemu surasa blenderan
tuladha :
Kucing endhase ireng : maling
ketiban bogem mentah : ketiban jotos

Cangkriman ngemu surasa pepindahan utawa irib iriban.
Tuladha:
Pitik walik saba kebon : nanas
Sega sakepel dirubungi tinggi : salak

Cangkriman sinawung tembang
tuladha:
Pangkur
Batangen cangkrimaningwang
tulung-tulung wit gedhang awoh gori
ana pitik ndase telu,
si buta nunggang grobag
Kyai dhalang yen mati datan pinikul
ana belo melu suran
selawe sungute gangsir

Tidak ada komentar:

Posting Komentar